Etusivulle

ARVO YLPPÖ
Arkkiatri 1887-1992

 
 

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö

Arvo Ylpön 100-vuotispäivän lähestyessä Seura-lehden päätoimittaja Heikki Parkkonen otti päivänsankariin yhteyden ja ehdotti, että Seura-lehti keräisi rahaa merkkipäivänä lahjoitettavaksi Ylpön määräämään kohteeseen. Arkkiatri tiedusteli Lastenklinikan ylilääkäriseuraajansa, professori Jaakko Perheentuvan, mielipidettä lahjoituksen kohteeksi. Päädyttiin ehdottamaan, että keräyksen tuotolla lahjoitettaisiin lastenneurologian professuuri Helsingin yliopistolle. Lastenneurologia oli nimittäin jo 8 vuotta aikaisemmin erotettu lastentaudeista itsenäiseksi erikoisalaksi, mutta sillä ei ollut yhtään yliopistovirkaa.

Yliopisto arvioi tarjotun lahjaoppituolin tarpeelliseksi. Yliopisto myös sitoutui 1,5 miljoonan markan lahjoituksen saadessaan perustamaan sekä ylläpitämään oppituolia omilla budjettivaroillaan sen jälkeen, kun lahjasumma oli käytetty. Perustettiin keräyksen tuottoa hallinnoiva säätiö, jonka hallituksessa Suomen lastenneurologinen yhdistys r.y.:llä oli kolme paikkaa, Yhtyneet Kuvalehdet Oy:llä niin ikään kolme paikkaa ja Ylpön perheellä yksi paikka. Koska Lastenlinnan sairaalassa oli jo vuosien ajan kehitetty lastenneurologista kuntoutustoimintaa tri Lea Ylpön johdolla, nimeksi päätettiin Arvo ja Lea Ylppö Säätiö.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö perustettiin toukokuussa 1986. Sen tehtävänä on edistää ja tukea hermoston sairauksista tai vammoista kärsiviä lapsia koskevaa yliopistollista opetusta ja tieteellistä tutkimusta. Hallituksen puheenjohtajaksi tuli Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n hallituksen puheenjohtaja professori Heikki A. Reenpää. Lea Ylppö on ollut hallituksen jäsen alusta alkaen. Hallitus asetti ensimmäiseksi käytännön tavoitteekseen kerätä lastenneurologian professuurin lahjoittamiseen tarvittava summa.

Keräys alkoi niin, että Seura-lehti julkaisi kirjoituksia arkkiatrista ja keräystavoitteesta sekä lähetti jokaisen lehden välissä tilillepanokortin. Suomen Kuvalehti tuki keräystä samoin keinoin. Tavoite saavutettiin reilusti ja professuuria koskeva lahjakirja luovutettiin yliopiston edustajille 25.10.1987 Arkkiatri Ylpön 100-vuotisjuhlallisuuksiin kuuluvan konsertin yhteydessä Finlandia-talossa. Ensimmäinen professori astui virkaansa 1.8.1988. Taloutensa kiristyttyä yliopisto muutti vuonna 2000 viran osa-aikaiseksi (35 prosenttiseksi) viisivuotiskausiksi täytettäväksi professuuriksi. HYKS tuli vastaan perustaen professorille ylilääkärin pääviran.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiön tehtävänä on virkalahjoituksen jälkeen ollut kerätä varoja sekä kartuttaa omaisuuttaan mm. ottamalla vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkimuksiin, jotka kohdistuvat lasten hermoston sairauksiin ja vammoihin, niiden syiden selvittämiseen, ehkäisyyn ja hoitoon. Apurahoja oli vuoden 2009 loppuun mennessä jaettu yhteensä yli 1,7 miljoonaa euroa.  Lisäksi säätiö on myöntänyt matka-apurahoja alan ulkomaisiin keskuksiin tutustumiseen yhteensä 90 000 euroa sekä vuodesta 2008 nuorille tutkijoille kongressimatka-apurahoja tutkimustulostensa esittämiseen kansainvälisissä kongresseissa 11 000 euroa. Suomessa järjestettyjä lastenneurologian alan koulutustilaisuuksia Säätiö on tukenut 50 000 eurolla. Säätiö on yhdessä Suomen Akatemian kanssa antanut kaksi kolmevuotista lastenneurologian alan ulkomaisen tutkijankoulutuksen apurahaa vuosina 1990 ja 1991 sekä yhden yksivuotisen apurahan vuonna 1994.  Säätiön osuus näistä apurahoista oli noin 90 000 euroa.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana on vuodesta 2006 lähtien toiminut professori Helena Pihko ja varapuheenjohtaja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Kirjoittaja Jaakko Perheentupa