Etusivulle

ARVO YLPPÖ
Arkkiatri 1887-1992

 

Kahden sairaalan ylilääkäri

 

Kahden sairaalan ylilääkäri

Arvo Ylpön toiminta sekä Lastenlinnan (1920-1963) että maan johtavan lastensairaalan, lastenklinikan, (1925-1957) ylilääkärinä oli tärkeä osa hänen työstään Suomen lasten terveyden- ja sairaanhoidon hyväksi. Hänen aloittaessaan Suomessa oli vain 200 sairaalapaikkaa 1,5 miljoonalle lapselle.

Ylppö valmistautui määrätietoisesti näihin tehtäviin. Hän halusi parhaan mahdollisen koulutuksen lastenlääkärin ammattiin ja lähti perusopintojensa jälkeen hakemaan sitä Saksasta. Saksahan oli ennen ensimmäistä maailmansotaa johtava maa lääketieteen alalla ja saksa ensimmäinen vieras kieli Suomen oppikouluissa. Saksan aikaan sisältyi sekä väitöskirjatyö että runsaasti työskentelyä sairaalan poliklinikalla ja eri vuodeosastoilla. Niinpä Ylpöllä oli Suomeen palatessaan vuonna 1920 dosentin pätevyys sekä käytännön kokemusta toiminnasta suuressa ja hyvin varustetussa lastensairaalassa. Hän oli valmis astumaan sairaaloiden johtoon.

Lastenlinna

Kallion Lastenlinna 1918. Kuva: MLL:n arkisto.
Kallion Lastenlinna 1918

Meilahden Lastenlinna 1948. Kuva: MLL:n arkisto.
Meilahden Lastenlinna 1948

Lastenlinna nyt

Lastenlinnassa toimivat tällä hetkellä lastenneurologian ja lastenpsykiatrian osastot, sosiaalipediatrian vastaanotto ja nuorisovastaanotto. Vuodeosastoja on 7, ja niissä on 57 sairaansijaa. Osastopotilaiden lisäksi Lastenlinnassa käy suuri joukko potilaita lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden vastaanotoilla. Sairaalassa toimii edelleen myös Lastenlinnan koulu. Lastenlinna on nykyisin osa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) Naisten- ja lastentautien tulosyksikköä.

 

Lastensairaala (Lastenklinikka)

Lastenklinikka 1929. Kuva: Lastensairaalan arkisto.
Lastenklinikka 1929

Lastenklinikka 1946. Kuva: Lastensairaalan arkisto.
Lastenklinikka 1946

Lasten ja nuorten sairaala nyt

Lastenklinikka eli Lasten ja nuorten sairaala on nykyisin osa HYKSin Naisten- ja lastentautien tulosyksikköä ja sen toimintaa on Lastenklinikan ja Lastenlinnan lisäksi Naistenklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa, Auroran sairaalassa ja Päivärannassa. Lasten ja nuorten sairaalassa annetaan lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian sekä lastenpsykiatrian palveluja.