Etusivulle

ARVO YLPPÖ
Arkkiatri 1887-1992

 
 

LÄHTEET

Ann. Med. Fenn. 1947: vol 36. Fesc.3.

Asemalta Toijalan teille. Vanhan Akaan kuvia II 1996. Toijalan Taideyhdistys ry ja Akaa-Toijala Seura. Toijalan TS-Print.

Ballowitz, L., Gocht, K. and Vogel, M.: Arvo Ylppö as pediatric pathologist in Berlin from 1912 to 1920. Suomen Lääkärilehti 1987: 30 B: 2887-2894.

Maija Suova (toim.) 1964: Arvo Ylppö. Elämäni pienten ja suurten parissa. Helsinki: WSOY.

Forsius, Arno 1992: Arkkiatrin arvonimi ja Suomen arkkiatrit. Suomen Lääkärilehti: 1992; 47, 845 - 849.

Hertzen, Heikki S. von 1985: Raportti kaupungin rakentamisesta. Tapiolan arkea ja juhlaa. Art-Print Oy.

Heydemann, Irma (toim.) 1979: Ihmisen ääni. Arvo Ylppö. Porvoo: WSOY.

Iso-Markku, Jaana (toim.) 2004: Suuret suomalaiset. Helsinki: Otava

Korppi-Tommola, Aura (toim.) 1991: Niilo Hallman - Elämäntyönä lapset. Recalmed Oy. Kouvolan Painotalo Oy.

Korppi-Tommola, Aura 1990: Terve lapsi – kansan huomen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteiskunnan rakentajana 1920-1990. Jyväskylä: Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kortelainen, Jukka 1988: Pajatso ja kansanterveys: Raha-automaattiyhdistys 1938 – 1988. Raha-automaattiyhdistys.

Kouvalainen, Kauko (toim.) 1987: Arvo Ylppö 100 v. Suomen Lääkärilehti 1987: 30 B.

Kouvalainen, Kauko 1997: Suomen arkkiatrit kautta aikojen. Suomen Lääkärilehti 1997: 17: 2065 - 2080.

Kouvalainen, Kauko 2006: Lapset ja sukuyhteydet Mannerheimin toiminnoissa. Sotaveteraani, Krigsveteranen. 1/06, 20-21.

Lääketieteellisen tiedekunnan pöytäkirjat, Helsingin yliopiston keskusarkisto.

Numminen, I. 1987: Arvo Ylpön vuosisata. Juva: WSOY.

Numminen, Inkeri ja Arvo Ylppö 1990: Kiitos on paras palkka. Arvo Ylpön kokemuksia, näkemyksiä, utopioita. Juva: WSOY.

Numminen, Inkeri (toim.) 1992: Sanat kuin helminauha: arkkiatri Arvo Ylpön ajatuksia. Porvoo: Helsinki: WSOY.

Oker-Blom. Nils: Arkkiatri –arvonimi ja sen kantajat. Duodecim 1987; 103; 1153 - 1987.

Paaso, Uno 1967: Kenttäviesti 1967:3b:1-15, Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Paaskoski, Jyrki 2008: Oppineiden yhteisö. Suomalainen Tiedeakatemia 1908-2008. Keuruu: Otava.

Saarenheimo, Eero 1976: Suomalaisuutta rakentamassa: Helsingin Suomalainen Klubi: 1876 - 1976. Helsinki: Helsingin Suomalainen Klubi.

Seppänen, Lea 1992: Vanhan Akaan kuvia. Toijalan Taideyhdistys ry, Akaa-Toijala Seura ry.:Toijalan Seutu Oy:n Kirjapaino.

Suomalaisen Tiedeakatemian pöytäkirjat, Kansallisarkisto.

Irma Heydemann (toim.) 1980: Suomen lapsen pitkä marssi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton vaiheita. Arvo Ylpön muistelemaa. Porvoo: WSOY.

Suomen Lääkärilehti 1987: 30 B: 2972-2984. Arvo Henrik Ylppö. Henkilötiedot ja julkaisuluettelo 1913-1987, koonnut Sylvia Pirinen.

Heikel, Per-Erik & Mikkola, Antero (toim.) 1957: Suomen lääkärit. 1957 - Finlands läkare. 1957. Helsinki: Suomen lääkäriliitto.

Suvanto, Pekka 1954: Akaan historia II Toijala-Kylmäkoski-Viiala. Vammalan Kirjapaino.

Toivonen, Terho 1987: Airilasta Ylppöön. Lääketieteen professorit kaskujen kuvastimessa. Jyväskylä: Gummerus.

Tuuteri, Leena 1993: Sata vuotta lasten sairaalahoitoa: Helsingin Lastenklinikka 1893 - 1993. Helsinki: Otava.

Virmavirta, Jarmo 2001: Pojat Suomalaisella klubilla: kertomuksia Helsingin suomalaisesta klubista ja klubilaisista. Helsinki: Otava.

Ylppö, Arvo (toim.) 1988: Auringonpojan terveysaapinen. Otava, 1925. Näköispainos. Otava.

Ylppö, Arvo 1921: Lapsista ja vanhemmista. Otava.

Ylppö, Arvo 1920: Lastenkamarista koulunpenkille. Otava.

Ylppö, Arvo 1923: Suomen lasten suoja. MLL/Otava.

Ylppö, Arvo 1919: Äiti pikkulapsensa hoitajana. Otava.

Ylppö, Arvo 1953: Lasten hoito ja lastentaudit 6.painos.

Ylppö, Arvo 1935: Lapsuusiän tuberkuloosista, myös ruots.

Ylppö, Arv 1920: Det späda barnets vård och föda - Några råd och anvisningar.

Ylppö, Arvo 1932: Neuvoja imeväisten hoidosta ja ruokinnasta. Duodecim-lehden erikoispainos nro 7 v. 1913. Lääkintöhallitus.

HAASTATTELUT
Lea Ylppö
Kaisa Soini
Jarmo Heinonen
Laine-Maire Kyöstilä
Riitta Malmberg
Pekka Pennanen
Maija Rimpiläinen
Eero Saarenheimo

ARKISTOT
Akaan kirjaston ja kotiseutuyhdistyksen arkisto
Helsingin yliopistomuseo
Kansallisarkisto
Lastensairaalan museo
Lastenlinnan museo
Mannerheimin Lastensuojeluliiton arkistot ja kokoelmat
Orionin arkisto
Otavamedia
Yleisradio

KANSIKUVAT
Carl-Gustaf Hagström
Olavi Kaskisuo
Jouko Leskelä
Atte Matilainen
Jussi Pohjakallio

TILASTOT
Tilastokeskus