Etusivulle

ARVO YLPPÖ
Arkkiatri 1887-1992

 
 

Lastenklinikan henki

Lastenklinikassa kaikki työntekijät tunsivat kuuluvansa samaan työyhteisöön, jolla on vastuu sairaiden lasten mahdollisimman hyvästä hoitamisesta - ja yhteistyön eri ammattiryhmien välillä oli oltava saumatonta. Ylppö vaati työntekijöiltä paljon, mutta osoitti heille samalla, että arvosti heidän työtään ja piti sitä tärkeänä.


Yhteiskuva eräältä lukuisista kesäretkistä

Ylilääkärin ja ylihoitajan persoonallisuudella on sairaalan työilmapiiriin ratkaisevan suuri merkitys. Ylpön kyky rakentaa hyviä henkilökohtaisia suhteita mitä erilaisimpiin ihmisiin iästä, kansallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, vaikutti varmasti siihen, että parjattua "sairaalahierarkiaa" oli Lastenklinikalla luultavasti vähemmän kuin muissa samankokoisissa sairaaloissa siihen aikaan. Yhteishenkeä lisäsi eri ammattiryhmien yhdessäolo työajan ulkopuolella: yhteiset kesäretket, urheiluharrastukset ja juhlat.


Ylppö vastaanottaa Ripuliristin
Ritarikunnan suurristin