Etusivulle

ARVO YLPPÖ
Arkkiatri 1887-1992

 

Lastenlinna

 

Lastenlinnan ylilääkäri

Lasten terveydenhoidon kehittämistyötä oli alustettu jo ennen Arvo Ylpön Saksaan lähtöä, jolloin Sophie Mannerheim toimi Helsingin kirurgisen sairaalan ylihoitajana ja Ylppö samassa sairaalassa amanuenssina. Nämä kaksi visionääriä kävivät päivystyksen hiljaisina hetkinä pitkiä keskusteluja lasten hoidon tilasta Suomessa.

1900-luvun alussa Englannissa opiskellessaan vapaaherratar Sophie Mannerheim (1863 - 1928) tutustui Children's Castle -nimisiin lasten huoltolaitoksiin, joissa yksinäisille äideille annettiin asunto ja mahdollisuus hoitaa itse isätöntä lastaan. Tämän toimintatavan hän toi Suomeen ja alkoi toteuttaa sitä Helsingin Kalliossa sodan aikana vuonna 1918 ruotsalaisilta ystäviltään ja sukulaisiltaan saamansa rahalahjan turvin.

Arvo Ylpön palatessa Saksasta Suomeen Sophie Mannerheim pyysi hänet välittömästi jo kaksi vuotta toimineen Lastenlinnan lääkäriksi.


Sophie Mannerheim
Lasten Linna, aviottomien äitien turvakoti, 1918. Kuva: MLL:n arkisto.
Lasten Linna, aviottomien äitien turvakoti, 1918

Lasten Linna

Lasten Linna

Kallion kaupunginosasta osoitteesta Toinen linja 19 hankittiin Sophie Mannerheimin keräämillä varoilla kiinteistö. Tähän kaksikerroksiseen, vaatimattomaan puutaloon Äidin hoitoa lapsille -yhdistys perusti Lasten Linnan, jossa yksinäisille äideille tarjottiin suojapaikka. Toiminta alkoi huhtikuussa 1918, jolloin valkoiset joukot olivat jo vallanneet Helsingin, mutta sota vielä jatkui muutamia viikkoja.

Lastenlinna tarjosi aluksi asunnon ja apua yksinäisille äideille ja heidän lapsilleen. Se toimi siten ensikotityyppisenä laitoksena. Ensimmäinen oli Barnavårdsföreningenin jo 1913 avaama hoitolaitos. Sosiaalidemokraattiset naiskansanedustajat olivat tehneet eduskunta-aloitteen jo vuonna 1907. Lainsäätäjän kyvyttömyyttä ja lasten elinolojen ymmärtämättömyyttä kuvaa hyvin se, että tämä aloite johti ensimmäisen Ensi kodin avaamiseen vasta 1930-luvulla.

Näinä aikoina Arvo Ylppö piti Saksasta käsin aktiivisesti yhteyttä Sophie Mannerheimiin ja Tytty von Konowiin. Koska sairaanhoitajien erikoistuminen ei ollut vielä mahdollista Suomessa, he sopivat, että Ylppö ottaa suomalaisia hoitajia koulutettavaksi. Ensimmäisinä Saksaan lähtivät Frida Winter (myöh. Jokipii) ja Toini Leikola (myöh. Selinheimo), jotka molemmat työskentelivät Suomeen palattuaan ylihoitajina Lastenlinnassa.

×

Barnavårdsföreningen

Barnavårdsföreningen

Barnavårdsföreningenin on Suomen vanhin lastensuojelujärjestö. Se perustettiin 1893 Anna af Schulténin aloitteesta ajatuksena, että yhteiskunnan tulee puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä sosiaalityön ja auttamisen kehittäminen ammatilliseksi ja pitkäjänteiseksi.

×

Kirjoittaja Aura Korppi-Tommola