Etusivulle

ARVO YLPPÖ
Arkkiatri 1887-1992

 

Valistaja

 

Valistaja

Arvo Ylpön laaja-alaisella terveysvalistustyöllä on ollut suuri merkitys Suomen lasten terveyden parantamisessa. Hän antoi puhematkoillaan ja kirjoituksissaan yksityiskohtaiset ohjeet lasten ruokinnasta ja vaatetuksesta. Hän taisteli suomalaisten yleistä tapaa vastaan, jossa imeväisikäiset "paketoitiin" pitkällä kapalovyöllä niin, että lapsen normaali liikehdintä raajojen katseluineen estyi. Ylppö tuomitsi äitien ja isoäitien tavan purra lapselle voileipää valmiiksi syljen liukastamaksi mössöksi. Siinä tuberkuloositartuntakin sai hyvän kasvupohjan.

Lastenhoito

Arvo Ylppö kirjoitti kattavia teoksia eri-ikäisten lasten hoidosta. Hän on aihepiirin maineikkain edustaja, joka saattoi Elias Lönnrotin Suomalaisen talonpojan kotilääkärikäsikirjassa aloittaman valistuksen sisällön nykyaikaiselle tasolle. Vaikka kyllä Elias Lönnrotin lääkärintyöstäkin löytyy pysyviä mainetekoja, hän mm. mainitsi ensimmäisenä kalanmaksaöljyn lasten riisitautia parantavan vaikutuksen vuonna 1838 ilmestyneessä "Suomalaisen talonpojan kotilääkäri"-kirjassaan.

Lapset ulos aurinkoon

Arvo Ylppö rohkaisi ja painosti perheet viemään imeväisikäiset lapset ulos nukkumaan. Hän puhui ja kirjoitti aiheesta paljon: "Kukatkin viedään valoon, mutta lapset pidetään pimeässä." Arvo Ylppö pyrki karaisemaan lapsia ja ulkoiluttamalla ja auringon valolla ehkäisemään ja hoitamaan riisitautia, joka oli Ylpön lääkärintoimen alkuaikoina yleinen tauti.

Auringonvalon tehon riisitaudin ehkäisyssä ja hoidossa mainitsee jo ruotsalainen käytännöllisen lääketieteen professori, arkkiatri Nils Rosén von Rosenstein (1706-73), mutta D-vitamiinin kemiallinen rakenne selvitettiin vasta vuonna 1926. Arvo Ylppö lienee nojautunut lasten ulkoiluttamisen tärkeyttä korostaessaan Saksassa saamiinsa oppeihin. Suomalainen peruskansa kammoksui imeväisikäisten ulosvientiä, joten Ylpöllä oli suuri urakka muuttaa asenteita.

Lastenneuvolatyö

Maitopisarayhdistys oli vuonna 1905 aloittanut Helsingissä lasten hoidon neuvonnan. Arvo Ylppö näki lasten- ja äitiysneuvolatyön arvon ja ryhtyi tarmokkaasti sen vetäjäksi - Ylppö kutsui neuvoloita aluksi pikkulastenhuoltoloiksi. Tämä työ kuten yleensäkin erimuotoinen lastensuojelu sekä lasten ja lapsiperheiden asian edistäminen olivat Ylpölle tärkeitä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Vuonna 1920 perustetusta Mannerheimin Lastensuojeluliitosta tuli Arvo Ylpölle oiva ympäristö edistää lasten asemaa ja terveyttä. Hän oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskeinen perustajajäsen ja sen tehokkain "matkasaarnaaja". Esimerkiksi neuvolat kuuluivat pitkään Mannerheim -liiton alaisuuteen. Neuvolatyön tulokset olivat vaikuttavia: ensimmäinen neuvola, joita kutsuttiin pikkulastenhuoltolaksi, Helsingin Kalliossa vähensi imeväiskuolleisuutta ensimmäisenä toimintavuotena noin viidellä prosenttiyksiköllä. Terveysviranomaiset ymmärsivät tehdyn työn arvon. Kun Arvo Ylppö 1987 täytti sata vuotta, lääkintöhallitus nimitti koko vuoden Arvo Ylppö -neuvolavuodeksi.

Kouluttaja

Lastenlääkärien koulutuksessa hän korosti tieteellisen ajattelun osuutta. Ylpön professorikaudella suuri osa lastentautioppiin erikoistuneista lääkäreistä väitteli tohtoreiksi. Hänen henkilökohtainen tieteellinen tutkimuksensa kohdistui suuriin kliinisen tieteen ongelmiin ja tuotti niistä keskeistä uutta tietoa, joissa näkyi tutkijalahjakkuuden ja jopa nerouden leima.

Ylppö oli verraton luennoitsija ja äärimmäisen uuttera ja tehokas kansanvalistaja lasten terveysasioissa. Ylpöllä oli lämmin huumorintajuinen karisma, joka nosti hänet Suomessa arvokkaaksi koko kansan arkkiatriksi ja johti poikkeuksellisen laajaan kansainväliseen ja kotimaiseen ystäväpiiriin. Hänellä oli tenttivihossaan 2542 lääkäriksi valmistuneen arvosanat.

Lastenklinikan ja Lastenlinnan johdossa Arvo Ylppö osoitti hyvää organisatorista kykyä ja kaukokatseisuutta ja hän oli pidetty johtaja. Hän oivalsi tietävän ja taitavan henkilökunnan merkityksen ja ryhtyi toimeen koulutuksen kehittämiseksi. Erityisesti lastenhoitajakoulutus oli lähellä hänen sydäntään.

Suosittu luennoitsija

Yliopistojen luentosalit täyttyivät arkkiatrin vierailuluentojen yhteydessä. Hänet tunnettiin persoonallisesta esitystavastaan sekä toisaalta erinomaisen hyvän vastaanoton saaneista lastenhoidon opaskirjoista ja kirjoituksista. Ylpön kumarrus esim. juhlapuheen päättyessä oli syvä. Se oli aidosti esitetty kiitos hyvälle kuulijakunnalle.

Lastenlääkäreiden järjestötoiminta

Ylppö näki välttämättömäksi lastenlääkäreiden järjestötoiminnan, jonka tuli edistää sekä tieteellistä tutkimusta että terveyspalvelujen tasoa.

Ylpön aloitteesta 1929 kokoontui 16 lastenlääkäriä pohtimaan ammattiyhdistyksen perustamista. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan asiaa. Ylppö laati yhdistykselle sääntöluonnoksen, joka tietyin muutoksin sitten hyväksyttiin perustavassa kokouksessa 2.4.1930. Nimeksi yhdistykselle tuli Suomen Lastenlääkäriyhdistys r.y. Barnläkarföreningen i Finland r.f. Yhdistyksen perustamishetkellä maassa oli 22 lastenlääkäriä. Ylppö oli kiirehtinyt yhdistyksen perustamista myös siksi, että hän halusi Suomen osallistuvan Tukholmassa 1930 järjestettävään II kansainväliseen pediatrikongressiin ja sen valmisteluun. Tukholman kokoukseen osallistuikin yhdistyksen 22 jäsenestä 12. Ylppö oli ollut mukana Saksassa järjestetyissä lastenlääkärikokouksissa, mutta varsinaisesti Tukholman kokouksesta alkaen Ylpöstä tuli keskeinen, eräs näkyvimmistä, kansainvälisesti tunnetuista lastenlääkäreistä. Hänen puheenvuoronsa niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa pediatrikokouksissa olivat odotettuja ja mieleenpainuvia.

Arvo Ylppö näki varhain lääkäriyhdistysten ja -järjestöjen suuren merkityksen ammattitaitojen ylläpitäjänä sekä tulevaisuuden kehityksen tienviittana. Ne toimivat jatko- ja täydennyskouluttajina täydentäen erittäin merkittävästi korkeakoulujen ja työpaikkakouluttajien työtä. Arvo Ylpön aloitteesta ja johdolla perustettu Suomen lastenlääkäriyhdistys on kasvanut yli 800 jäsenen järjestöksi, joka alayksiköineen ylläpitää mittavasti jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa. Niihin sisältyy keskeisesti myös ammattietiikka.

Ammatillisten järjestöjen lisäksi Arvo Ylppö toimi Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, monissa ammatillisissa yhteisöissä sekä sairaalahallinnossa.

Kirjoittaja Kauko Kouvalainen